Trở về

Chuỗi Sự Kiện Tuần 24

15-09-2023

Một tuần mới nữa lại đến, cùng điểm tin ngay sự kiện tuần này gồm những gì nào.

Nạp tại https://pay2.gosu.vn/ - Ưu đãi hơn 20% so với nạp qua Google Play và App Store.  

A. Tổng Quan Sự Kiện 

1. Sinh Nhật Rồng

2. Triệu Hồi Hạn Giờ

3. Tiêu Phí Linh Thạch

4. Nạp Liên Tục

5. Tích Lũy Nạp

6. Nạp Đơn

7. Tiệm Ưu Đãi Hạn Giờ  

B. Nội Dung Chi Tiết 

I. Sinh Nhật Rồng 

1. Quy Tắc

- Sự kiện diễn ra từ 5h00 ngày 15/09/2023 đến 04h59 ngày 22/09/2023.
- Trong thời gian diễn ra sự kiện, tham gia các hoạt động trong game hoặc nạp thẻ sẽ nhận được vật phẩm Lá Cờ Chiến Thắng.
- Mở "Lá Cờ Chiến Thắng" có tỷ lệ nhận được các vật phẩm: Thần Long Lân, Hưởng Long Lân, U Long Lân.
- Dùng các vật phẩm Thần Long Lân, Hưởng Long Lân, U Long Lân để tặng quà chúc phúc và nhận thưởng.
- Khi nhận quà sẽ nhận thêm Điểm Long Ngâm, tích lũy Điểm Long Ngâm đạt mốc nhận thêm nhiều vật phẩm giá trị. 
- Tiệm sự kiện có bán các item với giá ưu đãi, mua bằng Linh thạch hoặc Huyền ngọc.
- Sự kiện áp dụng cho toàn bộ máy chủ

2.1 Đăng Nhập Mỗi Ngày Nhân Thưởng

- Đăng nhập mỗi ngày nhận vật phẩm "Lá Cờ Chiến Thắng"

2.2 Nhiệm vụ 

- Hoàn thành nhiệm vụ mỗi ngày nhận các vật phẩm Long Lân

2.3 Tặng Quà Chúc Phúc 

- Dùng các loại Long Lân để tặng quà, mỗi quà có giá trị khác nhau
- Danh sách quà thưởng cụ thể như sau:
 *Quà Thần Long Lân
   + Tiêu tốn 1 Thần Long Lân để tặng quà. Sau khi tặng quà, bản thân nhận được 10 Điểm Long Ngâm và phần thưởng ngẫu nhiên, ngoài ra "1 người chơi ngẫu nhiên" tại máy chủ cũng được nhận thưởng.
   + Quà bản thân nhận được và người chơi khác nhận là khác nhau.

 *Quà Hưởng Long Lân
   + Tiêu tốn 1 Hưởng Long Lân để tặng quà. Sau khi tặng quà, bản thân nhận được 15 Điểm Long Ngâm và phần thưởng ngẫu nhiên, ngoài ra "tất cả bạn bè" cũng được nhận thưởng.
   + Quà bản thân nhận được và bạn bè nhận là khác nhau. 

 *Quà U Long Lân
   + Tiêu tốn 1 U Long Lân để tặng quà. Sau khi tặng quà, bản thân nhận được 50 Điểm Long Ngâm và phần thưởng ngẫu nhiên, ngoài ra "thành viên Tông Môn" cũng được nhận thưởng.
   + Quà bản thân nhận được và thành viên Tông Môn nhận là khác nhau. 

 

*Quà Thực Long Lân
   + Tiêu tốn 1 Thực Long Lân để tặng quà. Sau khi tặng quà, bản thân nhận được 125 Điểm Long Ngâm và phần thưởng ngẫu nhiên, ngoài ra "người chơi toàn server" cũng được nhận thưởng.
   + Quà bản thân nhận được và người chơi toàn server nhận là khác nhau. 

2.4 Quà Tích Lũy Điểm Long Ngâm 

- Quà cá nhân: Chủ Nhân có điểm Long Ngâm Tích Lũy đạt mốc có thể nhận thưởng tương ứng.

Điểm Long Ngâm Thưởng Số Lượng
25 Tu Du Chú 1
Xu 10000
Vé Thập Linh 1
100 Dã Diệm Châu 100
Xu 20000
Vé Thập Linh 2
300 Đá Bách Luyện 50
Xu 60000
Vé Thập Linh 3
600 Khải Linh Châu 10
Xu 80000
Vé Thập Linh 5
1000 Rương Mảnh Linh Tướng Thiên Cực Ngẫu Nhiên 30
Xu 100000
Tu Du Chú 1
1500 Rương Chọn 5 Mảnh Linh Tướng Thiên Cực 4
Rương Chọn 5 Mảnh Linh Tướng Địa Ngần 8
Xu 120000
2000 Rương Chọn 5 Mảnh Linh Tướng Thiên Cực 6
Rương Chọn 5 Mảnh Linh Tướng Địa Ngần 10
Xu 150000
3000 Rương Chọn 40 Mảnh Linh Tướng Hoang Cổ (giới hạn) 2
Hộp Chọn 10 Mảnh Thần Khí Thiên Cực 4
Xu 200000
4000 Rương Chọn 5 Mảnh Linh Tướng Hoang Cổ (Chứa toàn bộ hoang cổ đã ra mắt) 20
Rương Bảo Thạch Cấp 5 1
Xu 250000
5000 Rương Chọn 5 Mảnh Linh Tướng Hoang Cổ (Toàn bộ) 25
Rương Chọn Trang Bị Vàng 10
Xu 300000
6000 Rương Chọn Linh Thú SSR 1
Rương Chọn 5 Mảnh Linh Tướng Hoang Cổ (Chứa toàn bộ hoang cổ đã ra mắt) 30
Rương Chọn 5 Mảnh Thần Khí Hoang Cổ (Toàn bộ) 10

II. Triệu Hồi Hạn Giờ 

1. Quy Tắc

- Sự kiện diễn ra từ 5h00 ngày 15/09/2023 đến 23:59:59 ngày 21/09/2023.
- Tại giao diện sự kiện, người chơi dùng Huyền Ngọc hoặc Trấn Linh Châu để triệu hồi sẽ có "CƠ HỘI LỚN" nhận Linh Tướng QUY MỘC và Thần Khí CÀN (phẩm Hoang Cổ)
- Có thể mua Trấn Linh Châu khuyến mãi 10% tại Quà Trợ Lực trong mục Trợ Lực Triệu Hồi.
- Ngoài ra, người chơi có thể làm nhiệm vụ tại Trợ Lực Triệu Hồi để nhận Trấn Linh Châu mỗi ngày và rất nhiều mảnh Ma La.
- Sự kiện áp dụng cho toàn bộ máy chủ

2. Phần Thưởng 

2.1 Vòng quay Linh Tướng 

2.2 Vòng quay Thần Khí 

2.3 Nhiệm vụ trợ lực

2.4  Thông tin linh tướng Quy Mộc

Tên Linh Tướng Phẩm Chất Nguyên Tố Vai Trò Mô Tả Kỹ Năng
Thủ Thành Đấu Tướng
Quy Mộc Hoang Cổ (Đỏ) Thủy Xạ Thủ - Phạm vi tấn công lớn, tốc độ đánh cao.
- Đòn đánh thường có khả năng xuyên qua nhiều mục tiêu.
- Kỹ năng nộ (nhỏ) làm chậm mục tiêu, đồng thời buff hiệu ứng Huyền cho đồng đội để tăng mạnh Bạo Thương.
- Kỹ năng nộ (lớn) gây sát thưởng lớn tại khu vực chỉ định, đồng thời buff hiệu ứng Tuyệt Huyền cho đồng đội, tăng mạnh Lực Công.
- Đòn đánh thường tấn công hàng dọc địch trước mặt.
- Kỹ năng nộ tạo Kết Giới bảo vệ toàn bộ đồng đội, khi đồng đội gây sát thương sẽ tự động hồi một lượng lớn HP.
- Skill bị động "buff giảm sát thương" cho toàn team, nếu đồng đội bị hiệu ứng khống chế, hiệu quả giảm sát thương tăng gấp 4 lần.

- Khái quát sức mạnh: 
  + Thủ Thành: Linh tướng gây sát thương duy trì lớn và buff hiệu ứng cho team, làm chậm địch, có skill bị động hồi nộ nhanh để buff liên tục. Lợi thế tầm tay dài và đòn đánh xuyên phục tiêu, dễ dàng bao quát bản đồ chiến đấu. Kết hợp tốt với Ma La gây sát thương cực lớn.
  + Đấu Tướng: Hỗ trợ toàn đội hồi phục HP và khiên Giảm Sát Thương. Khắc cứng của Nữ Đế và các linh tướng gây sát thương lớn.

III. Tiêu Phí Linh Thạch 

1. Quy Tắc

- Sự kiện diễn ra từ 00h00 ngày 15/09/2023 đến 23:59:59 ngày 21/09/2023.
- Trong thời gian sự kiện,  tích lũy tiêu phí Linh Thạch đạt mốc để nhận thưởng.

2. Phần Thưởng 

Linh Thạch Tiêu Phí Vật phẩm Số lượng
1000 Tu Du Chú 1
Bánh Phục Linh 1
Rương Mảnh Linh Tướng Địa Ngần Ngẫu Nhiên 10
2500 Rương Mảnh Linh Tướng Thiên Cực Ngẫu Nhiên 20
Rương Mảnh Linh Tướng Địa Ngần Ngẫu Nhiên 20
Bánh Phục Linh 2
Rương Bảo Thạch Cấp 1 3
5000 Rương Mảnh Linh Tướng Thiên Cực Ngẫu Nhiên 30
Rương Chọn 5 Mảnh Thần Khí Địa Ngần 4
Rương Bảo Thạch Cấp 2 3
Bánh Phục Linh 3
10000 Rương Mảnh Linh Tướng Thiên Cực Ngẫu Nhiên 40
Rương Chọn 5 Mảnh Thần Khí Địa Ngần 3
Hộp Chọn 10 Mảnh Linh Tướng Thiên Cực 3
Tu Du Chú 2
20000 Hộp Chọn 10 Mảnh Linh Tướng Thiên Cực 5
Mảnh Thần Khí Hiếm Ngẫu Nhiên 20
Rương Nguyên Liệu Đột Phá 1
Rương Chọn 5 Mảnh Linh Tướng Địa Ngần 5
30000 Hộp Chọn 10 Mảnh Linh Tướng Thiên Cực 6
Hộp Chọn Thần Khí Hiếm 5
Rương Nguyên Liệu Đột Phá 1
Rương Chọn 5 Mảnh Linh Tướng Địa Ngần 6
40000 Mảnh Huyền Chân 100
Hộp Chọn Thần Khí Hiếm 3
Rương Bảo Thạch Cấp 3 3
Hộp Chọn 10 Mảnh Linh Tướng Thiên Cực 8
60000 Hộp Chọn 40 Mảnh Linh Tướng Hoang Cổ 2
Hộp Chọn 10 Mảnh Linh Tướng Thiên Cực 10
Rương Bảo Thạch Cấp 5 1
Mảnh Huyền Chân 150

IV. Nạp Liên Tục

1. Quy Tắc

-  Sự kiện tồn tại vĩnh viễn, mỗi ngày người chơi nạp gói bất kỳ sẽ được nhận quà 1 lần. Sự kiện có 7 ngày tương ứng với 7 phần quà.
- Người chơi nạp bất kỳ gói nạp nào đều có thể nhận quà mỗi ngày.
- Lưu ý: Nạp và nhận toàn bộ quà của tuần trước mới có thể tham gia vào sự kiện tuần này.

2. Phần Thưởng 

Ngày Vật Phẩm Số lượng
1 Hộp Chọn 5 Mảnh Linh Tướng Thiên Cực 1
Xu 3000
2 Hộp Chọn 5 Mảnh Linh Tướng Thiên Cực 1
Mảnh Vô Tương 20
3 Hộp Chọn 5 Mảnh Linh Tướng Thiên Cực 2
Mảnh Vô Tương 20
4 Hộp Chọn 5 Mảnh Linh Tướng Thiên Cực 2
Xu 300000
5 Hộp Chọn 5 Mảnh Linh Tướng Thiên Cực 2
Mảnh Vô Tương 20
6 Hộp Chọn 5 Mảnh Linh Tướng Thiên Cực 2
Tu Du Chú 1
7 Mảnh Vô Tương 20
Hộp Chọn 5 Mảnh Linh Tướng Thiên Cực 3
Ấn Đạm Hóa 10

V. Tích Lũy Nạp 

1. Quy Tắc

- Sự kiện diễn ra từ 00h00 ngày 15/09/2023 đến 23:59:59 ngày 21/09/2023.
- Người chơi tích lũy nạp số tiền đạt mốc để nhận thưởng.
- Phần thưởng có thể nhận cộng dồn, đạt mốc cao có thể nhận toàn bộ phần thưởng mốc thấp.
Ví dụ: người chơi nạp mốc 300k có thể nhận cả phần quà ở mốc 100k và 50k

2. Phần Thưởng 

Xem chi tiết tại mục Sự Kiện trong trò chơi. 

VI. Nạp Đơn 

1. Quy Tắc

- Sự kiện diễn ra từ 00h00 ngày 15/09/2023 đến 23:59:59 ngày 21/09/2023.
- Chủ Nhân cần nạp đúng gói chỉ định mới có thể nhận quà.
- Mỗi ngày có giới hạn lượt nhận quà, 0h00 ngày mới sẽ cài lại lượt nhận.  

2. Phần Thưởng 

Xem chi tiết tại mục Sự Kiện trong trò chơi. 

VII. Tiệm Ưu Đãi Hạn Giờ 

- Sự kiện diễn ra trong vòng 7 ngày, từ 0h00 ngày 15/09/2023 đến 23:59:59 ngày 21/09/2023.
- Trong thời gian diễn ra sự kiện, tại tiệm Quà có bản các gói quà với giá ưu đãi, chủ nhân đừng bỏ lỡ nhé.
 + Ưu đãi giảm 90% thời trang linh tướng NGHỆ.
 + Khung Avatar mới với giá siêu ưu đãi.
 + Giảm giá các nguyên liệu hiếm
- Kết thúc sự kiện, tiệm Quà ưu đãi sẽ biến mất.
- Xem chi tiết tại mục "Quà => Ưu Đãi Ngày Lễ" trong trò chơi.

Sự kiện HOT, nắm chắc thời cơ để đạt được vị trí mình mong muốn trong Tam Giới ngay nào Chủ Nhân ơi!

Chúc Chủ nhân có những giây phút thư giãn, vui vẻ cùng Ảo Linh Sư!

------Phù Bảo kính bút----

Trang chủ Fanpage Group Youtube Tiktok Hỗ trợ