Trở về

Chuỗi Sự Kiện Tuần 6

09-05-2023

Chủ Nhân thân mến!

Chuỗi sự kiện tuần 6 đã chính thức khai mở với những sự kiện vô cùng hấp dẫn, hãy cùng Phù Bảo xem qua 1 vòng các sự kiện và tham gia ngay nào Chủ Nhân ơi!

Nạp tại https://pay.gosu.vn/ - Ưu đãi hơn 20% so với nạp qua Google Play và App Store.

A. Tổng Quan Sự Kiện

1. Thu Thập Hồn Vũ

2. Tích Lũy Nạp

3. Nạp Đơn

4. Tiệm Ưu Đãi Hạn Giờ

5. Tiêu Phí Linh Thạch

6. Nạp Liên Tục

 

B. Nội Dung Chi Tiết

I. Thu Thập Hồn Vũ

1. Quy Tắc

- Sự kiện diễn ra trong vòng 7 ngày, từ 05h00 ngày 12/05/2023 đến 23h59 ngày 19/05/2023.    
- Chủ Nhân hoàn thành nhiệm vụ có tại sự kiện hoặc nạp thẻ để nhận được các vật phẩm sự kiện: "Hồn Hỏa Vũ" và "Hồn Thanh Vũ"    
- Dùng Hồn Hỏa Vũ và Hồn Thanh Vũ để đổi các vật phẩm giá trị tại Tiệm Sự Kiện.    
- Trong thời gian diễn ra sự kiện, Chủ Nhân có thể nhận thêm nhiều Hồn Hỏa Vũ thông qua báo danh mỗi ngày.    
- Tại phần "Tích Hồn" của sự kiện, Chủ Nhân dùng nguyên liệu để nâng cấp các loại hồn ngọc, nhận nhiều mảnh Linh Tướng hiếm.    
- Sự kiện áp dụng cho toàn bộ máy chủ.    

2. Phần Thưởng

2.1. Quà báo danh mỗi ngày

- Mỗi ngày đăng nhập, nhận được 1 quà. Đăng nhập càng nhiều nhận quà càng nhiều            
- Nếu bỏ lỡ nhận quà ngày trước, có thể dùng Huyền Ngọc để điểm danh bù và nhận quà            

Thời gian Quà thưởng
Ngày 1 Hồn Hỏa Vũ x50
Ngày 2 Hồn Hỏa Vũ x50
Ngày 3 Hồn Hỏa Vũ x50
Ngày 4 Hồn Hỏa Vũ x50
Ngày 5 Hồn Hỏa Vũ x100
Ngày 6 Hồn Hỏa Vũ x100
Ngày 7 Hồn Hỏa Vũ x150

 

2.2. Nhiệm vụ mỗi ngày

- Chủ Nhân hoàn thành nhiệm vụ chỉ định để nhận thưởng    
- Nhiệm vụ được cài lại mỗi ngày    

Nhiệm Vụ Phần thưởng Số lượng
Tiêu phí 200 Linh Thạch Hồn Hỏa Vũ 50
Vé Thập Linh 2
Tiêu phí 500 Linh Thạch Hồn Thanh Vũ 50
Vé Thập Linh 3
Tiêu phí 1000 Linh Thạch Hồn Thanh Vũ 100
Vé Thập Linh 5
Tiêu phí 2000 Linh Thạch Hồn Thanh Vũ 100
Hồn Hỏa Vũ 100
Càn quét 40 lần Hồn Hỏa Vũ 50
Vé Thập Linh 2
Càn quét 80 lần Hồn Thanh Vũ 50
Vé Thập Linh 3
Càn quét 160 lần Hồn Thanh Vũ 100
Vé Thập Linh 5
Càn quét 240 lần Hồn Thanh Vũ 100
Hồn Hỏa Vũ 100
Nạp 1 gói bất kỳ Hồn Thanh Vũ 50
Hồn Hỏa Vũ 50
Tặng quà cho bạn bè 1 lần Hồn Thanh Vũ 50
Vé Thập Linh 3
Vượt U Cốc Ảo Cảnh 1 lần Hồn Hỏa Vũ 50
Vé Thập Linh 2
Vượt Thí Luyện Phong Thần 1 lần Hồn Hỏa Vũ 50
Vé Thập Linh 2

 

2.3. Tích Hồn

- Có 5 hồn ngọc tương ứng với 5 Linh Tướng để Chủ Nhân nâng cấp    
- Tiêu tốn nguyên liệu chỉ định để nâng cấp, sau khi nâng cấp được nhận thưởng tương ứng.    
- Có tối đa 12 cấp, nâng cấp càng cao tiêu tốn càng nhiều nguyên liệu, phần thưởng nhận được càng lớn.    
- Nâng tối đa 12 cấp hồn ngọc, có thể nhận được nhiều mảnh Linh Tướng    

 

2.4. Tiệm Sự Kiện

- Tại tiệm sự kiện có bán rất nhiều nguyên liệu và vật phẩm giá trị.
- Chủ Nhân dùng Hồn Hỏa Vũ hoặc Hồn Thanh Vũ để đổi các vật phẩm có tại sự kiện.

STT Tên vật phẩm Số lượng Vật phẩm cần Số lượng vật phẩm cần Giới hạn lượt mua
1 Lưu Thủy Khí Tức 50 Hồn Hỏa Vũ 60 20/20
2 Phong Thực Khí Tức 50 Hồn Hỏa Vũ 60 20/20
3 Viêm Chước Khí Tức 50 Hồn Hỏa Vũ 60 20/20
4 Thổ Nhưỡng Khí Tức 50 Hồn Hỏa Vũ 60 20/20
5 Cuồng Bạo Khí Tức 50 Hồn Hỏa Vũ 60 20/20
6 Nhật Diệu Khí Tức 50 Hồn Hỏa Vũ 60 20/20
7 Tinh Thông Khí Tức 50 Hồn Hỏa Vũ 60 20/20
8 Lưu Thủy Khí Tức 50 Hồn Thanh Vũ 60 999/999
9 Phong Thực Khí Tức 50 Hồn Thanh Vũ 60 999/999
10 Viêm Chước Khí Tức 50 Hồn Thanh Vũ 60 999/999
11 Thổ Nhưỡng Khí Tức 50 Hồn Thanh Vũ 60 999/999
12 Cuồng Bạo Khí Tức 50 Hồn Thanh Vũ 60 999/999
13 Nhật Diệu Khí Tức 50 Hồn Thanh Vũ 60 999/999
14 Tinh Thông Khí Tức 50 Hồn Thanh Vũ 60 999/999
15 Giáp Tay Đen-Mới 200 Hồn Thanh Vũ 100 999/999
16 Bạch Ngọc Nhiếp-Vô Khuyết 200 Hồn Thanh Vũ 100 999/999
17 Mặt Nạ Ánh Kim-Hoàn Hảo 200 Hồn Thanh Vũ 100 999/999
18 Sức Mạnh Pháp Thuật-Tập Trung 200 Hồn Thanh Vũ 100 999/999
19 Ấn Linh Toái 1 Hồn Hỏa Vũ 20 10/10
20 Ấn Linh Toái 1 Hồn Thanh Vũ 20 20/20
21 Ấn Đạm Hóa 1 Hồn Thanh Vũ 50 20/20
22 Mảnh Ma La 5 Hồn Thanh Vũ 300 10/10
23 Mảnh Vô Tương 5 Hồn Thanh Vũ 300 10/10
24 Mảnh Vũ Sư Thiếp 5 Hồn Thanh Vũ 200 10/10
25 Mảnh Cổ Chi Ngọc 5 Hồn Thanh Vũ 200 10/10
26 Mảnh Nghệ 5 Hồn Thanh Vũ 200 10/10
27 Bách Linh Châu 1 Hồn Hỏa Vũ 600 1/1
28 Bách Linh Châu 1 Hồn Thanh Vũ 600 1/1
29 Trứng Linh Thú SSR 1 Hồn Thanh Vũ 2000 3/3
30 Ngoại Trang Nhân Vật 1 Hồn Thanh Vũ 10000 1/1

 

 

II. Tích Lũy Nạp

1. Quy tắc

- Sự kiện diễn ra trong vòng 7 ngày, từ 0h00 ngày 12/05/2023 đến 23h59 ngày 18/05/2023.
- Trong thời gian sự kiện, Chủ Nhân tích lũy nạp đạt mốc để nhận thưởng.

- Nạp mốc cao có thể nhận cả quà mốc thấp, ví dụ: nạp đạt mốc 300k có thể nhận được cả quà ở mốc 50k và 100k.

2. Phần thưởng

Số tiền nạp (VND) Vật Phẩm Số lượng
50.000 Bánh Phục Linh 2
Khải Linh Châu 10
Hộp Chọn 10 Mảnh Linh Tướng Thiên Cực 2
Rương Chọn 5 Mảnh Linh Tướng Địa Ngần 5
100.000 Hộp Chọn 10 Mảnh Linh Tướng Thiên Cực 3
Rương Chọn 5 Mảnh Linh Tướng Địa Ngần 10
Bánh Phục Linh 3
Ấn Đạm Hóa 10
300.000 Rương Chọn 5 Mảnh Thần Khí Hoang Cổ I 6
Hộp Chọn 40 Mảnh Linh Tướng Hoang Cổ 1
Bánh Phục Linh 5
Đá Linh Thất Lạc 20
1.000.000 Rương Chọn 5 Mảnh Thần Khí Hoang Cổ I 10
Mảnh Thần Khí Hiếm Ngẫu Nhiên 40
Hộp Chọn 40 Mảnh Linh Tướng Hoang Cổ 2
Trứng Linh Thú SSR 1
2.000.000 Rương Chọn 5 Mảnh Linh Tướng Hoang Cổ I 16
Linh Uẩn 2000
Rương Chọn 5 Mảnh Thần Khí Hoang Cổ I 10
Ấn Đạm Hóa 20
5.000.000 Hộp Chọn Mảnh Linh Tướng Hiếm (25 mảnh) 3
Rương Chọn 5 Mảnh Linh Tướng Hoang Cổ I 18
Rương Chọn 5 Mảnh Thần Khí Hoang Cổ I 12
Hồi Linh Đan 6
10.000.000 Hộp Chọn 40 Mảnh Linh Tướng Hoang Cổ 5
Rương Chọn 5 Mảnh Linh Tướng Hoang Cổ I 20
Rương Chọn 5 Mảnh Thần Khí Hoang Cổ I 15
Rương Chọn Linh Thú SSR 1
20.000.000 Hộp Chọn 40 Mảnh Linh Tướng Hoang Cổ 6
Rương Chọn Bảo Thạch Lv.5 2
Rương Chọn Linh Thú SSR 2
Rương Chọn 5 Mảnh Linh Tướng Hoang Cổ I 30

 

III. Nạp Đơn

1. Quy tắc

- Sự kiện diễn ra trong vòng 7 ngày, từ 0h00 ngày 12/05/2023 đến 23h59 ngày 18/05/2023.
- Mỗi ngày có giới hạn lượt nhận quà, 0h00 ngày mới sẽ cài lại lượt nhận.

Lưu ý: Chủ nhân cần nạp "đúng gói nạp chỉ định" tại sự kiện thì mới được nhận thưởng.

2. Phần thưởng  

Gói nạp Vật Phẩm Số lượng Số lần nhận quà trong ngày
Nạp Gói 60 Huyền Ngọc Khải Linh Châu 3 4
Bánh Phục Linh (Nhỏ) 2
Rương Chọn 5 Mảnh Linh Tướng Địa Ngần 1
Ấn Linh Toái 2
Nạp Gói 180 Huyền Ngọc Hộp Chọn 5 Mảnh Linh Tướng Thiên Cực 4 4
Tu Du Chú 1
Hồn Thanh Vũ 20
Bánh Phục Linh 2
Nạp Gói 300 Huyền Ngọc Hộp Chọn 5 Mảnh Linh Tướng Thiên Cực 6 4
Bánh Phục Linh 3
Ấn Đạm Hóa 5
Hồn Thanh Vũ 40
Nạp Gói 600 Huyền Ngọc Hộp Chọn 5 Mảnh Linh Tướng Thiên Cực 10 4
Rương Chọn 5 Mảnh Linh Tướng Địa Ngần 10
Ấn Đạm Hóa 10
Hồn Thanh Vũ 50
Nạp Gói 900 Huyền Ngọc Hộp Chọn Thần Khí Hiếm 5 2
Rương Nguyên Liệu Đột Phá 1
Rương Chọn 5 Mảnh Thần Khí Địa Ngần 15
Hồn Thanh Vũ 60
Nạp Gói 1200 Huyền Ngọc Hộp Chọn 40 Mảnh Linh Tướng Hoang Cổ 2 2
Mảnh Thần Khí Hiếm Ngẫu Nhiên 50
Hồn Thanh Vũ 80
Mảnh Quy Mộc 40
Nạp Gói 1500 Huyền Ngọc Rương Chọn 5 Mảnh Thần Khí Hoang Cổ I 8 2
Hộp Chọn 40 Mảnh Linh Tướng Hoang Cổ 3
Trứng Linh Thú SSR 1
Hồn Thanh Vũ 100
Nạp Gói 3000 Huyền Ngọc Mảnh Quy Mộc 100 2
Trứng Linh Thú SSR 2
Hồn Thanh Vũ 120
Rương Bộ Trang Bị-Vàng 5
Nạp Gói 4200 Huyền Ngọc Rương Chọn Linh Thú SSR 1 2
Hồn Thanh Vũ 140
Hộp Chọn 10 Mảnh Linh Tướng Thiên Cực 4
Rương Chọn 5 Mảnh Thần Khí Hoang Cổ I 8
Nạp Gói 6000 Huyền Ngọc Rương Chọn Linh Thú SSR 2 2
Rương Chọn Bảo Thạch Lv.5 1
Rương Chọn 5 Mảnh Linh Tướng Hoang Cổ I 50
Hồn Thanh Vũ 160

 

IV. Quà Ưu Đãi Hạn Giờ 

- Quà ưu đãi tồn tại trong vòng 7 ngày, từ 0h00 ngày 12/05/2023 đến 23h59 ngày 18/05/2023.
- Tại tiệm có bán các vật phẩm với giá cực kỳ ưu đãi, Chủ Nhân đừng bỏ lỡ nhé
- Chi tiết vật phẩm bán:

Giá Tên Quà Lượt mua Vật phẩm 1 Số lượng Vật phẩm 2 Số lượng Vật phẩm 3 Số lượng Vật phẩm 4 Số lượng Khuyến mãi
Miễn Phí Quà Ưu Đãi-Miễn Phí 1 Linh Thạch 100 Tu Du Chú 1 Vé Thập Linh 5 Xu 10000  
188 Huyền Ngọc Quà Ưu Đãi-Hoàn Trả 1 Huyền Ngọc 188 Linh Thạch 188 Vé Thập Linh 8 Xu 18888 -70%
680 Huyền Ngọc Quà Ưu Đãi-Thể Lực 1 Tu Du Chú 5 Vé Thập Linh 20 Bánh Phục Linh 3     -50%
980 Huyền Ngọc Quà Ưu Đãi-Khuynh 1 Linh Thạch 888 Linh Uẩn 888 Xu 888888 Vé Thập Linh 8 -50%
1280 Huyền Ngọc Quà Ưu Đãi-Khải Linh 3 Khải Linh Châu 10 Linh Thạch 500         -50%
1980 Huyền Ngọc Quà Ưu Đãi-Đột Phá 1 Thần Diệt Phù 1 Tu Du Chú 10 Vé Thập Linh 20 Xu 600000 -40%
1980 Huyền Ngọc Quà Ưu Đãi-Hiếm 2 Đá Bách Luyện 210 Dã Diệm Châu 700 Bảo Thạch Trân Bảo 10     -55%
3280 Huyền Ngọc Quà Ưu Đãi-Quà Tặng 1 Thoại Bản 50 Bách Linh Châu 1 Vân Mộng Quả 3000     -60%
3280 Huyền Ngọc Quà Ưu Đãi-Thu thập 3 Linh Uẩn 5000             -35%
6480 Huyền Ngọc Quà Ưu Đãi-Chích Viêm 1 Mặt Trời Rực Rỡ 1 Mảnh Nghệ 20 Mảnh Xạ Nhật 20 Viêm Chước Khí Tức 100 -70%
6480 Huyền Ngọc Quà Ưu Đãi-Trấn Linh 3 Trấn Linh Châu 50             -45%

 

V. Tiêu Phí Linh Thạch

1. Quy tắc 

- Sự kiện diễn ra trong vòng 7 ngày, từ 0h00 ngày 12/05/2023 đến 23h59 ngày 18/05/2023.
- Trong thời gian sự kiện,  tích lũy tiêu phí Linh Thạch đạt mốc để nhận thưởng.

- Tiêu phí mốc cao có thể nhận được cả quà mốc  thấp, ví dụ: tiêu phí 5000 linh thạch có thể nhận được cả quà ở mốc 1000 và 2500 linh thạch.

2. Phần thưởng 

Linh Thạch Tiêu Phí Vật phẩm Số lượng
1000 Tu Du Chú 1
Bánh Phục Linh 1
Rương Mảnh Linh Tướng Địa Ngần Ngẫu Nhiên 10
2500 Rương Mảnh Linh Tướng Thiên Cực Ngẫu Nhiên 20
Rương Mảnh Linh Tướng Địa Ngần Ngẫu Nhiên 20
Bánh Phục Linh 2
Rương Bảo Thạch Cấp 1 3
5000 Rương Mảnh Linh Tướng Thiên Cực Ngẫu Nhiên 30
Rương Chọn 5 Mảnh Thần Khí Địa Ngần 4
Rương Bảo Thạch Cấp 2 3
Bánh Phục Linh 3
10000 Rương Mảnh Linh Tướng Thiên Cực Ngẫu Nhiên 40
Rương Chọn 5 Mảnh Thần Khí Địa Ngần 3
Hộp Chọn 10 Mảnh Linh Tướng Thiên Cực 2
Tu Du Chú 2
20000 Hộp Chọn 10 Mảnh Linh Tướng Thiên Cực 4
Mảnh Thần Khí Hiếm Ngẫu Nhiên 20
Rương Nguyên Liệu Đột Phá 1
Rương Chọn 5 Mảnh Linh Tướng Địa Ngần 5
30000 Hộp Chọn 10 Mảnh Linh Tướng Thiên Cực 5
Hộp Chọn Thần Khí Hiếm 5
Rương Nguyên Liệu Đột Phá 1
Rương Chọn 5 Mảnh Linh Tướng Địa Ngần 6
60000 Mảnh Ma La 100
Hộp Chọn Thần Khí Hiếm 3
Rương Bảo Thạch Cấp 3 3
Hộp Chọn 10 Mảnh Linh Tướng Thiên Cực 8
100000 Hộp Chọn 40 Mảnh Linh Tướng Hoang Cổ 2
Hộp Chọn 10 Mảnh Linh Tướng Thiên Cực 10
Rương Bảo Thạch Cấp 5 1
Mảnh Ma La 150

 

VI. Nạp Liên Tục

1. Quy Tắc

- Sự kiện tồn tại vĩnh viễn, mỗi ngày người chơi nạp gói bất kỳ sẽ được nhận quà 1 lần. Sự kiện có 7 ngày tương ứng với 7 phần quà.        
- Chủ Nhân nạp bất kỳ gói nạp nào đều có thể nhận quà mỗi ngày.        
- Lưu ý: Nạp và nhận toàn bộ quà của tuần trước mới có thể tham gia vào sự kiện tuần này.

2.  Phần Thưởng Kỳ 5

Ngày Vật phẩm Số lượng
1 Hộp Chọn 5 Mảnh Linh Tướng Thiên Cực 1
Xu 3000
2 Hộp Chọn 5 Mảnh Linh Tướng Thiên Cực 1
Vân Mộng Quả 500
3 Hộp Chọn 5 Mảnh Linh Tướng Thiên Cực 2
Vé Thập Linh 5
4 Hộp Chọn 5 Mảnh Linh Tướng Thiên Cực 2
Xu 4000
5 Hộp Chọn 5 Mảnh Linh Tướng Thiên Cực 2
Xu 5000
6 Hộp Chọn 5 Mảnh Linh Tướng Thiên Cực 2
Tu Du Chú 1
7 Tín Vật Nghệ 20
Hộp Chọn 5 Mảnh Linh Tướng Thiên Cực 3
Ấn Đạm Hóa 10

 

Sự kiện HOT, nắm chắc thời cơ để đạt được vị trí mình mong muốn trong Tam Giới ngay nào Chủ Nhân ơi!

Chúc Chủ nhân có những giây phút thư giãn, vui vẻ cùng Ảo Linh Sư!

------Phù Bảo kính bút----

Trang chủ Fanpage Group Youtube Tiktok Hỗ trợ