Trở về

Chuỗi Sự Kiện Tuần 7

17-05-2023

Chủ Nhân thân mến!

Lại một chuỗi sự kiện nữa được khai mở, cùng khám phá xem chuỗi sự kiện tuần này có gì hấp dẫn nhé Chủ Nhân ơi!

Nạp tại https://pay.gosu.vn/ - Ưu đãi hơn 20% so với nạp qua Google Play và App Store. 

A. Tổng Quan Sự Kiện

1. Sinh Nhật Rồng

2. Nạp Liên Tục

3. Tích Lũy Nạp

4. Nạp Đơn

5. Tiệm ưu đãi hạn giờ 

B. Nội Dung Chi Tiết

I. Sinh Nhật Rồng

1. Quy Tắc

- Sự kiện diễn ra trong 7 ngày, bắt đầu từ 5h00 ngày 19/05/2023 đến 04h59 ngày 26/05/2023.
- Trong thời gian diễn ra sự kiện, tham gia các hoạt động trong game hoặc nạp thẻ sẽ nhận được vật phẩm Lá Cờ Chiến Thắng.
- Mở "Lá Cờ Chiến Thắng" có tỷ lệ nhận được các vật phẩm: Thần Long Lân, Hưởng Long Lân, U Long Lân.
- Dùng các vật phẩm Thần Long Lân, Hưởng Long Lân, U Long Lân để tặng quà chúc phúc và nhận thưởng.
- Khi nhận quà sẽ nhận thêm Điểm Long Ngâm, tích lũy Điểm Long Ngâm đạt mốc nhận thêm nhiều vật phẩm giá trị. 
- Tiệm sự kiện có bán các item với giá ưu đãi, mua bằng Linh thạch hoặc Huyền ngọc.
- Sự kiện áp dụng cho toàn bộ máy chủ

2. Phần thưởng

 

2.1. Đăng nhập mỗi ngày nhận thưởng

- Đăng nhập mỗi ngày nhận vật phẩm "Lá Cờ Chiến Thắng"

 

 

 

2.2 Nhiệm vụ

- Hoàn thành nhiệm vụ mỗi ngày nhận các vật phẩm Long Lân

 

 

2.3. Tặng Quà Chúc Phúc

- Dùng các loại Long Lân để tặng quà, mỗi quà có giá trị khác nhau
- Danh sách quà thưởng cụ thể như sau:

 

*Quà Thần Long Lân

   + Tiêu tốn 1 Thần Long Lân để tặng quà. Sau khi tặng quà, bản thân nhận được 10 Điểm Long Ngâm và phần thưởng ngẫu nhiên, ngoài ra "1 Chủ Nhân ngẫu nhiên" tại máy chủ cũng được nhận thưởng.
   + Quà bản thân nhận được và Chủ Nhân khác nhận là khác nhau.

 

 

 

 *Quà Hưởng Long Lân    
   + Tiêu tốn 1 Hưởng Long Lân để tặng quà. Sau khi tặng quà, bản thân nhận được 15 Điểm Long Ngâm và phần thưởng ngẫu nhiên, ngoài ra "tất cả bạn bè" cũng được nhận thưởng.    
   + Quà bản thân nhận được và bạn bè nhận là khác nhau.    

 

 

 

*Quà U Long Lân    
   + Tiêu tốn 1 U Long Lân để tặng quà. Sau khi tặng quà, bản thân nhận được 50 Điểm Long Ngâm và phần thưởng ngẫu nhiên, ngoài ra "thành viên Tông Môn" cũng được nhận thưởng.    
   + Quà bản thân nhận được và thành viên Tông Môn nhận là khác nhau.    

 

 

*Quà Thực Long Lân    
   + Tiêu tốn 1 Thực Long Lân để tặng quà. Sau khi tặng quà, bản thân nhận được 125 Điểm Long Ngâm và phần thưởng ngẫu nhiên, ngoài ra "Chủ Nhân toàn server" cũng được nhận thưởng.    
   + Quà bản thân nhận được và người chơi toàn server nhận là khác nhau.    

 

 

 

2.4. Quà Tích Lũy Điểm Long Ngâm

- Quà cá nhân: Chủ Nhân có điểm Long Ngâm Tích Lũy đạt mốc có thể nhận thưởng tương ứng.

0 Thưởng Số Lượng
25 Tu Du Chú 1
Xu 10000
Vé Thập Linh 1
100 Dã Diệm Châu 100
Xu 20000
Vé Thập Linh 2
300 Đá Bách Luyện 50
Xu 60000
Vé Thập Linh 3
600 Khải Linh Châu 10
Xu 80000
Vé Thập Linh 5
1000 Rương Mảnh Linh Tướng Thiên Cực Ngẫu Nhiên 30
Xu 100000
Tu Du Chú 1
1500 Rương Chọn 5 Mảnh Linh Tướng Thiên Cực 4
Rương Chọn 5 Mảnh Linh Tướng Địa Ngần 8
Xu 120000
2000 Rương Chọn 5 Mảnh Linh Tướng Thiên Cực 6
Rương Chọn 5 Mảnh Linh Tướng Địa Ngần 10
Xu 150000
3000 Rương Chọn 40 Mảnh Linh Tướng Hoang Cổ (giới hạn) 2
Hộp Chọn 10 Mảnh Thần Khí Thiên Cực 4
Xu 200000
4000 Rương Chọn 5 Mảnh Linh Tướng Hoang Cổ (Chứa toàn bộ hoang cổ đã ra mắt) 20
Rương Bảo Thạch Cấp 5 1
Xu 250000
5000 Rương Chọn 5 Mảnh Linh Tướng Hoang Cổ (Toàn bộ) 25
Rương Chọn Trang Bị Vàng 10
Xu 300000
6000 Rương Chọn Linh Thú SSR 1
Rương Chọn 5 Mảnh Linh Tướng Hoang Cổ (Chứa toàn bộ hoang cổ đã ra mắt) 30
Rương Chọn 5 Mảnh Thần Khí Hoang Cổ (Toàn bộ) 10

- Quà toàn server: Số Điểm Long Ngâm toàn server đạt mốc, toàn bộ Chủ Nhân được nhận thưởng.

*Lưu ý:

- Chủ Nhân cần đạt số điểm Long Ngâm cá nhân chỉ định để nhận thưởng quà Long Ngâm Toàn Server    
Ví dụ: Quà mốc 140k, Chủ Nhân cần có 100 điểm Long Ngâm cá nhân thì mới được nhận.  

- Nguyên liệu của sự kiện kỳ trước không thể dùng vào kỳ này.  

 

II. Nạp Liên Tục

1. Quy Tắc

- Sự kiện tồn tại vĩnh viễn, mỗi ngày người chơi nạp gói bất kỳ sẽ được nhận quà 1 lần. Sự kiện có 7 ngày tương ứng với 7 phần quà.
- Chủ Nhân nạp bất kỳ gói nạp nào đều có thể nhận quà mỗi ngày.
- Lưu ý: Nạp và nhận toàn bộ quà của tuần trước mới có thể tham gia vào sự kiện tuần này.

2. Phần Thưởng Kỳ 6

 

Ngày Quà thưởng Số lượng
1 Hộp Chọn 5 Mảnh Linh Tướng Thiên Cực 1
Xu 3000
2 Hộp Chọn 5 Mảnh Linh Tướng Thiên Cực 1
Vân Mộng Quả 500
3 Hộp Chọn 5 Mảnh Linh Tướng Thiên Cực 2
Vé Thập Linh 5
4 Hộp Chọn 5 Mảnh Linh Tướng Thiên Cực 2
Xu 4000
5 Hộp Chọn 5 Mảnh Linh Tướng Thiên Cực 2
Xu 5000
6 Hộp Chọn 5 Mảnh Linh Tướng Thiên Cực 2
Tu Du Chú 1
7 Mảnh Nữ Đế 20
Hộp Chọn 5 Mảnh Linh Tướng Thiên Cực 3
Ấn Đạm Hóa 10

 

III. Tích Lũy Nạp

1. Quy Tắc

- Sự kiện diễn ra trong vòng 7 ngày, từ 0h00 ngày 19/05/2023 đến 23:59:59 ngày 25/05/2023.
- Chủ Nhân tích lũy nạp số tiền đạt mốc để nhận thưởng.
- Phần thưởng có thể nhận cộng dồn, đạt mốc cao có thể nhận toàn bộ phần thưởng mốc thấp.
Ví dụ: Chủ Nhân nạp mốc 300k có thể nhận cả phần quà ở mốc 100k và 50k

2. Phần thưởng 

 

Số tiền nạp (VND) Phần thưởng Số lượng
50.000 Bánh Phục Linh 2
Khải Linh Châu 10
Hộp Chọn 10 Mảnh Linh Tướng Thiên Cực 2
Rương Chọn 5 Mảnh Linh Tướng Địa Ngần 5
100.000 Hộp Chọn 10 Mảnh Linh Tướng Thiên Cực 3
Rương Chọn 5 Mảnh Linh Tướng Địa Ngần 10
Bánh Phục Linh 3
Bách Linh Châu 1
300.000 Rương Chọn 5 Mảnh Linh Tướng Hoang Cổ I 6
Hộp Chọn 40 Mảnh Linh Tướng Hoang Cổ 1
Bánh Phục Linh 5
Đá Linh Thất Lạc 20
1.000.000 Rương Chọn 5 Mảnh Linh Tướng Hoang Cổ I 10
Mảnh Thần Khí Hiếm Ngẫu Nhiên 40
Hộp Chọn 40 Mảnh Linh Tướng Hoang Cổ 2
Trứng Linh Thú SSR 1
2.000.000 Rương Chọn 5 Mảnh Linh Tướng Hoang Cổ I 16
Linh Uẩn 2000
Rương Chọn 5 Mảnh Thần Khí Hoang Cổ I 10
Xu 1000000
5.000.000 Hộp Chọn Mảnh Linh Tướng Hiếm (25 mảnh) 3
Rương Chọn 5 Mảnh Linh Tướng Hoang Cổ I 18
Rương Chọn 5 Mảnh Thần Khí Hoang Cổ I 12
Xu 2000000
10.000.000 Hộp Chọn 40 Mảnh Linh Tướng Hoang Cổ 5
Rương Chọn 5 Mảnh Linh Tướng Hoang Cổ I 20
Rương Chọn 5 Mảnh Thần Khí Hoang Cổ I 15
Rương Chọn Linh Thú SSR 1
20.000.000 Hộp Chọn 40 Mảnh Linh Tướng Hoang Cổ 6
Rương Chọn Bảo Thạch Lv.5 2
Rương Chọn Linh Thú SSR 2
Rương Chọn 5 Mảnh Linh Tướng Hoang Cổ I 30

 

IV. Nạp Đơn

1. Quy Tắc

- Sự kiện diễn ra trong vòng 7 ngày, từ 0h00 ngày 19/05/2023 đến 23:59:59 ngày 25/05/2023.
- Chủ Nhân cần nạp đúng gói chỉ định mới có thể nhận quà.
- Mỗi ngày có giới hạn lượt nhận quà, 0h00 ngày mới sẽ cài lại lượt nhận.

2. Phần Thưởng

 

Gói nạp Quà thưởng Số lượng Số lần nhận quà trong ngày
Nạp Đơn 60 Huyền Ngọc Khải Linh Châu 3 4
Bánh Phục Linh (Nhỏ) 2
Rương Chọn 5 Mảnh Linh Tướng Địa Ngần 1
Ấn Linh Toái 2
Nạp Đơn 180 Huyền Ngọc Hộp Chọn 5 Mảnh Linh Tướng Thiên Cực 4 4
Ấn Linh Toái 3
Lá Cờ Chiến Thắng 3
Bánh Phục Linh 2
Nạp Đơn 300 Huyền Ngọc Hộp Chọn 5 Mảnh Linh Tướng Thiên Cực 6 4
Bánh Phục Linh 3
Ấn Đạm Hóa 10
Lá Cờ Chiến Thắng 4
Nạp Đơn 600 Huyền Ngọc Hộp Chọn 5 Mảnh Linh Tướng Thiên Cực 10 4
Rương Chọn 5 Mảnh Linh Tướng Địa Ngần 10
Xu 500000
Lá Cờ Chiến Thắng 5
Nạp Đơn 900 Huyền Ngọc Hộp Chọn Thần Khí Hiếm 5 2
Rương Nguyên Liệu Đột Phá 1
Rương Chọn 5 Mảnh Thần Khí Địa Ngần 15
Lá Cờ Chiến Thắng 6
Nạp Đơn 1200 Huyền Ngọc Hộp Chọn 40 Mảnh Linh Tướng Hoang Cổ 2 2
Mảnh Thần Khí Hiếm Ngẫu Nhiên 50
Lá Cờ Chiến Thắng 8
Mảnh Quy Mộc 40
Nạp Đơn 1500 Huyền Ngọc Rương Chọn 5 Mảnh Thần Khí Hoang Cổ I 8 2
Hộp Chọn 40 Mảnh Linh Tướng Hoang Cổ 3
Trứng Linh Thú SSR 1
Lá Cờ Chiến Thắng 10
Nạp Đơn 3000 Huyền Ngọc Mảnh Quy Mộc 100 2
Trứng Linh Thú SSR 2
Lá Cờ Chiến Thắng 12
Rương Bộ Trang Bị-Vàng 5
Nạp Đơn 4200 Huyền Ngọc Rương Chọn Linh Thú SSR 1 2
Lá Cờ Chiến Thắng 14
Hộp Chọn 10 Mảnh Linh Tướng Thiên Cực 4
Rương Chọn 5 Mảnh Thần Khí Hoang Cổ I 8
Nạp Đơn 6000 Huyền Ngọc Rương Chọn Linh Thú SSR 2 2
Rương Chọn Bảo Thạch Lv.5 1
Rương Chọn 5 Mảnh Linh Tướng Hoang Cổ I 50
Lá Cờ Chiến Thắng 16

 

V. Quà Ưu Đãi Hạn Giờ

- Sự kiện diễn ra trong vòng 7 ngày, từ 0h00 ngày 19/05/2023 đến 23:59:59 ngày 25/05/2023.
- Trong thời gian diễn ra sự kiện, tại tiệm Quà có bản các gói quà với giá ưu đãi, chủ nhân đừng bỏ lỡ nhé.
- Kết thúc sự kiện, tiệm Quà ưu đãi sẽ biến mất.

 

Giá Tên Quà Lượt mua Vật phẩm 1 Số lượng Vật phẩm 2 Số lượng Vật phẩm 3 Số lượng Vật phẩm 4 Số lượng Khuyến mãi
Miễn Phí Quà Ưu Đãi-Miễn Phí 1 Linh Thạch 100 Tu Du Chú 1 Vé Thập Linh 5 Xu 10000  
188 Huyền Ngọc Quà Ưu Đãi-Hoàn Trả 1 Huyền Ngọc 188 Linh Thạch 188 Vé Thập Linh 8 Xu 18888 -70%
680 Huyền Ngọc Quà Ưu Đãi-Thể Lực 1 Tu Du Chú 5 Vé Thập Linh 20 Bánh Phục Linh 3     -50%
980 Huyền Ngọc Quà Ưu Đãi-Khuynh 1 Linh Thạch 888 Linh Uẩn 888 Xu 888888 Vé Thập Linh 8 -50%
1280 Huyền Ngọc Quà Ưu Đãi-Khải Linh 3 Khải Linh Châu 10 Linh Thạch 500         -50%
1980 Huyền Ngọc Quà Ưu Đãi-Đột Phá 1 Rương Bảo Thạch Cấp 4 3 Tu Du Chú 20 Ấn Đạm Hóa 20 Xu 600k -40%
1980 Huyền Ngọc Quà Ưu Đãi-Hiếm 2 Thổ Nhưỡng Khí Tức 300 Phong Thực Khí Tức 300 Nhật Diệu Khí Tức 300 Tinh Thông Khí Tức 300 -55%
3280 Huyền Ngọc Quà Ưu Đãi-Quà Tặng 1 Thoại Bản 50 Bách Linh Châu 1 Vân Mộng Quả 3000     -60%
3280 Huyền Ngọc Quà Ưu Đãi-Thu thập 3 Rương Chọn Linh Thú SSR 1             -35%
6480 Huyền Ngọc Quà Ưu Đãi-Chích Viêm 1 Mặt Trời Rực Rỡ 1 Mảnh Nghệ 20 Mảnh Xạ Nhật 20 Viêm Chước Khí Tức 100 -70%
6480 Huyền Ngọc Quà Ưu Đãi-Trấn Linh 3 Trấn Linh Châu 50             -45%

 

 

Sự kiện HOT, nắm chắc thời cơ để đạt được vị trí mình mong muốn trong Tam Giới ngay nào Chủ Nhân ơi!

Chúc Chủ nhân có những giây phút thư giãn, vui vẻ cùng Ảo Linh Sư!

------Phù Bảo kính bút----

Trang chủ Fanpage Group Youtube Tiktok Hỗ trợ