Trở về

Chuỗi Sự Kiện Tuần 8

24-05-2023

Chủ Nhân thân mến!

Với sự trở lại của sự kiện Thanh Dương Cổ Hội, Thanh Ngân Vạn Tuyển và hàng ngàn sự kiện HOT khác trong chuỗi sự kiện tuần này, khám phá ngay thôi nào Chủ Nhân ơi!!

Nạp tại https://pay.gosu.vn/ - Ưu đãi hơn 20% so với nạp qua Google Play và App Store. 

A. Tổng Quan Sự Kiện

1. Thanh Dương Cổ Hội

2. Thanh Ngân Vạn Tuyển 

3. Tiêu Phí Linh Thạch

4. Nạp Liên Tục

5. Tích Lũy Nạp

6. Nạp Đơn

7. Tiệm Ưu Đãi Hạn Giờ

B. Nội Dung Chi Tiết

I. Thanh Dương Cổ Hội

1. Quy Tắc

- Sự kiện mở theo số ngày mở máy chủ, máy chủ nào đạt đủ số ngày mở thì sẽ được tham gia sự kiện.    
-  Sự kiện diễn ra trong 7 ngày từ ngày 50 mở máy chủ đến ngày 57 mở máy chủ    
1. Sự kiện có 3 võ đài tương ứng với 3 linh tướng để Chủ Nhân tham gia chiến đấu.    
2. Dùng Thanh Dương Lệnh để tham gia kiêu chiến các boss có trong võ đài có tại sự kiện    
3. Thanh Dương Lệnh có thể nhận tại quà đăng nhập mỗi ngày, hoặc mua tại tiệm bằng Huyền Ngọc    
4. Kiêu chiến boss đạt tầng chỉ định để nhận phần thưởng    
5. Có BXH điểm sát thương để phát thưởng cho Chủ Nhân
6. Lưu ý: Chủ Nhân cần sở hữu tướng tại võ đài mới có thể tham gia khiêu chiến.     
 - Ví dụ: với võ đài Ma La, cần sở hữu Ma La mới có thể vào khiêu chiến    

2. Phần Thưởng

2.1. Quà đăng nhập mỗi ngày

Ngày Quà Số lượng
1 Thanh Dương Lệnh 1
2 Thanh Dương Lệnh 1
3 Thanh Dương Lệnh 1
4 Thanh Dương Lệnh 1
5 Thanh Dương Lệnh 1
6 Thanh Dương Lệnh 1
7 Thanh Dương Lệnh 1

2.2. Các phần quà giá trị khác

 - Mảnh linh tướng Hoang Cổ, Thiên Cực
 - Nhiều nguyên liệu tăng trưởng linh tướng.
 - Đạt TOP tại BXH sát thương nhận nhiều Mảnh Linh Tướng và Linh Thạch
Lưu ý: Chủ Nhân cần sở hữu tướng tại võ đài mới có thể tham gia khiêu chiến. 
 - Ví dụ: với võ đài Ma La, cần sở hữu Ma La mới có thể vào khiêu chiến

2.3. Tiệm Sự Kiện

- Chủ Nhân có thể dùng Linh Thạch và Huyền Ngọc để mua "Thanh Dương Lệnh" tại tiệm sự kiện.
- Số lượng mua có giới hạn.

II.Thanh Ngân Vạn Tuyển

1. Quy Tắc

- Sự kiện mở theo số ngày mở máy chủ, máy chủ nào đạt đủ số ngày mở thì sẽ được tham gia sự kiện.
- Sự kiện diễn ra trong 7 ngày từ ngày 51 mở máy chủ đến ngày 58 mở máy chủ
1. Chủ Nhân sử dụng Xúc Xắc để tiến hành di chuyển trong bản đồ
2. Mỗi xúc xắc sẽ có lượt đổ ngẫu nhiên, ra bao nhiêu số thì được di chuyển bấy nhiêu bước, có thể đi lùi.
3. Xúc xắc nhận miễn phí khi đăng nhập hoặc mua bằng Huyền Ngọc
4. Dừng lại tại ô nào nhận quà ô đó, có tỷ lệ xuất hiện các ải khiêu chiến với độ khó khác nhau, nhận thêm điểm tích lũy.
5. Trong lúc di chuyển có cơ hội nhận được Điểm Thanh Ngân, dùng để đổi vật phẩm tại tiệm sự kiện.

2. Phần Thưởng

2.1 Quà đăng nhập mỗi ngày

Ngày Thưởng Số lượng
1 Xúc Xắc 5
2 Xúc Xắc 5
3 Xúc Xắc 5
4 Xúc Xắc 5
5 Xúc Xắc 5
6 Xúc Xắc 5
7 Xúc Xắc 5

2.2 Thưởng các ô

STT Vật Phẩm Số lượng
1 Điểm Thanh Ngân 10
2 Điểm Thanh Ngân 15
3 Điểm Thanh Ngân 20
4 Mảnh Linh Tướng Tím Ngẫu Nhiên 1
5 Mảnh Linh Tướng Tím Ngẫu Nhiên 2
6 Mảnh Linh Tướng Tím Ngẫu Nhiên 3
7 Rương chọn linh tướng Cam (5 mảnh) 1
8 Khải linh châu 1
9 Rương chọn linh tướng Cam (10 mảnh) 1
10 Trấn Linh châu 1
11 Bách linh châu 1
12 Mảnh Linh Tướng Cam Ngẫu Nhiên 1
13 Mảnh Linh Tướng Cam Ngẫu Nhiên 2
14 Mảnh Linh Tướng Cam Ngẫu Nhiên 3
15 Rương Quà Sơ Cấp 1
16 Rương Quà Trung Cấp 1
17 Rương Quà Cao Cấp 1
18 Dã Diệm Châu 10
19 Dã Diệm Châu 20
20 Dã Diệm Châu 30
21 Bình Tiểu Tranh 1000
22 Bình Tiểu Tranh 2000
23 Bình Tiểu Tranh 3000
24 Đá Bách Luyện 1
25 Đá Bách Luyện 7
26 Đá Bách Luyện 14

2.3 Quà hoàn thành nhiệm vụ

Nhiệm Vụ Thưởng Số lượng
Hôm nay tích lũy càn quét 10 lần Xúc Xắc 1
Hôm nay thu lợi nhanh 4 lần Xúc Xắc 1
Hôm nay chiêu tài tiến bảo 4 lần Xúc Xắc 1
Hôm nay mua 3 lần Thể Lực Xúc Xắc 1
Hôm nay mời 4 lần Xúc Xắc 1

2.4 Tiệm sự kiện

Vật Phẩm Đổi Số lượng Vật Phẩm Cần Có Số lần mua
Xúc Xắc 10 500 Huyền Ngọc 20
Bách Linh Châu 1 500 Điểm Thanh Ngân (Mua lần 1) 1
Bách Linh Châu 1 1200 Điểm Thanh Ngân (Mua lần 2) 1
Bách Linh Châu 1 2000 Điểm Thanh Ngân (Mua lần 3) 1
Tín Vật Vũ Sư Thiếp 5 250 Điểm Thanh Ngân 999
Mảnh Tướng Vũ Sư Thiếp 5 250 Điểm Thanh Ngân 999
Vé Thập Linh 10 50 Điểm Thanh Ngân 999
Xu 100000 50 Điểm Thanh Ngân 999
Tu Du Chú 1 50 Điểm Thanh Ngân 999

III. Tiêu Phí Linh Thạch

1. Quy tắc

- Sự kiện diễn ra trong vòng 7 ngày, từ 0h00 ngày 26/05/2023 đến 23h59 ngày 01/06/2023.    
- Trong thời gian sự kiện,  tích lũy tiêu phí Linh Thạch đạt mốc để nhận thưởng.  

2. Phần Thưởng

  

Linh Thạch Tiêu Phí Vật phẩm Số lượng
1000 Tu Du Chú 1
Bánh Phục Linh 1
Rương Mảnh Linh Tướng Địa Ngần Ngẫu Nhiên 10
2500 Rương Mảnh Linh Tướng Thiên Cực Ngẫu Nhiên 20
Rương Mảnh Linh Tướng Địa Ngần Ngẫu Nhiên 20
Bánh Phục Linh 2
Rương Bảo Thạch Cấp 1 3
5000 Rương Mảnh Linh Tướng Thiên Cực Ngẫu Nhiên 30
Rương Chọn 5 Mảnh Thần Khí Địa Ngần 4
Rương Bảo Thạch Cấp 2 3
Bánh Phục Linh 3
10000 Rương Mảnh Linh Tướng Thiên Cực Ngẫu Nhiên 40
Rương Chọn 5 Mảnh Thần Khí Địa Ngần 3
Hộp Chọn 10 Mảnh Linh Tướng Thiên Cực 3
Tu Du Chú 2
20000 Hộp Chọn 10 Mảnh Linh Tướng Thiên Cực 5
Mảnh Thần Khí Hiếm Ngẫu Nhiên 20
Rương Nguyên Liệu Đột Phá 1
Rương Chọn 5 Mảnh Linh Tướng Địa Ngần 5
30000 Hộp Chọn 10 Mảnh Linh Tướng Thiên Cực 6
Hộp Chọn Thần Khí Hiếm 5
Rương Nguyên Liệu Đột Phá 1
Rương Chọn 5 Mảnh Linh Tướng Địa Ngần 6
60000 Mảnh Quy Mộc 100
Hộp Chọn Thần Khí Hiếm 3
Rương Bảo Thạch Cấp 3 3
Hộp Chọn 10 Mảnh Linh Tướng Thiên Cực 8
100000 Hộp Chọn 40 Mảnh Linh Tướng Hoang Cổ 2
Hộp Chọn 10 Mảnh Linh Tướng Thiên Cực 10
Rương Bảo Thạch Cấp 5 1
Mảnh Quy Mộc 150

IV. Nạp Liên Tục

1. Quy tắc

- Sự kiện tồn tại vĩnh viễn, mỗi ngày Chủ Nhân nạp gói bất kỳ sẽ được nhận quà 1 lần. Sự kiện có 7 ngày tương ứng với 7 phần quà.
- Chủ Nhân nạp bất kỳ gói nạp nào đều có thể nhận quà mỗi ngày.
- Lưu ý: Nạp và nhận toàn bộ quà của tuần trước mới có thể tham gia vào sự kiện tuần này.

2. Phần Thưởng

Ngày Quà thưởng Số lượng
1 Hộp Chọn 5 Mảnh Linh Tướng Thiên Cực 1
Xu 3000
2 Hộp Chọn 5 Mảnh Linh Tướng Thiên Cực 1
Vân Mộng Quả 500
3 Hộp Chọn 5 Mảnh Linh Tướng Thiên Cực 2
Vé Thập Linh 5
4 Hộp Chọn 5 Mảnh Linh Tướng Thiên Cực 2
Xu 4000
5 Hộp Chọn 5 Mảnh Linh Tướng Thiên Cực 2
Xu 5000
6 Hộp Chọn 5 Mảnh Linh Tướng Thiên Cực 2
Tu Du Chú 1
7 Mảnh Tang Hà 20
Hộp Chọn 5 Mảnh Linh Tướng Thiên Cực 3
Ấn Đạm Hóa 10

V. Tích Lũy Nạp

1. Quy tắc

- Sự kiện diễn ra trong vòng 7 ngày, từ 0h00 ngày 26/05/2023 đến 23h59 ngày 01/06/2023.
- Chủ Nhân tích lũy nạp số tiền đạt mốc để nhận thưởng.
- Phần thưởng có thể nhận cộng dồn, đạt mốc cao có thể nhận toàn bộ phần thưởng mốc thấp.
Ví dụ: Chủ Nhân nạp mốc 300k có thể nhận cả phần quà ở mốc 100k và 50k

2. Phần thưởng

Số tiền nạp (VND) Phần thưởng Số lượng
50000 Bánh Phục Linh 2
Khải Linh Châu 10
Hộp Chọn 10 Mảnh Linh Tướng Thiên Cực 2
Rương Chọn 5 Mảnh Linh Tướng Địa Ngần 5
100000 Hộp Chọn 10 Mảnh Linh Tướng Thiên Cực 3
Rương Chọn 5 Mảnh Linh Tướng Địa Ngần 10
Bánh Phục Linh 3
Bách Linh Châu 1
300000 Rương Chọn 5 Mảnh Linh Tướng Hoang Cổ I 6
Hộp Chọn 40 Mảnh Linh Tướng Hoang Cổ 2
Bánh Phục Linh 5
Đá Linh Thất Lạc 20
1000000 Rương Chọn 5 Mảnh Linh Tướng Hoang Cổ I 10
Mảnh Thần Khí Hiếm Ngẫu Nhiên 40
Hộp Chọn 40 Mảnh Linh Tướng Hoang Cổ 2
Trứng Linh Thú SSR 1
2000000 Rương Chọn 5 Mảnh Linh Tướng Hoang Cổ I 16
Linh Uẩn 2000
Rương Chọn 5 Mảnh Thần Khí Hoang Cổ I 10
Xu 1000000
5000000 Hộp Chọn Mảnh Linh Tướng Hiếm (25 mảnh) 3
Rương Chọn 5 Mảnh Linh Tướng Hoang Cổ I 18
Rương Chọn 5 Mảnh Thần Khí Hoang Cổ I 12
Xu 2000000
10000000 Hộp Chọn 40 Mảnh Linh Tướng Hoang Cổ 5
Rương Chọn 5 Mảnh Linh Tướng Hoang Cổ I 20
Rương Chọn 5 Mảnh Thần Khí Hoang Cổ I 15
Rương Chọn Linh Thú SSR 1
20000000 Hộp Chọn 40 Mảnh Linh Tướng Hoang Cổ 6
Rương Chọn Bảo Thạch Lv.5 2
Rương Chọn Linh Thú SSR 2
Rương Chọn 5 Mảnh Linh Tướng Hoang Cổ I 30

VI. Nạp Đơn

1. Quy Tắc

- Sự kiện diễn ra trong vòng 7 ngày, từ 0h00 ngày 26/05/2023 đến 23:59:59 ngày 01/06/2023.    
- Chủ Nhân cần nạp đúng gói chỉ định mới có thể nhận quà.    
- Mỗi ngày có giới hạn lượt nhận quà, 0h00 ngày mới sẽ cài lại lượt nhận.    

2. Phần thưởng

Gói nạp Quà thưởng Số lượng Số lần nhận quà trong ngày
Nạp Đơn 60 Huyền Ngọc Khải Linh Châu 3 4
Bánh Phục Linh (Nhỏ) 2
Rương Chọn 5 Mảnh Linh Tướng Địa Ngần 1
Ấn Linh Toái 2
Nạp Đơn 180 Huyền Ngọc Hộp Chọn 5 Mảnh Linh Tướng Thiên Cực 4 4
Ấn Linh Toái 3
Rương Bảo Thạch Cấp 3 2
Bánh Phục Linh 2
Nạp Đơn 300 Huyền Ngọc Hộp Chọn 5 Mảnh Linh Tướng Thiên Cực 6 4
Bánh Phục Linh 3
Ấn Đạm Hóa 10
Rương Bảo Thạch Cấp 4 2
Nạp Đơn 600 Huyền Ngọc Hộp Chọn 5 Mảnh Linh Tướng Thiên Cực 10 4
Rương Chọn 5 Mảnh Linh Tướng Địa Ngần 10
Xu 500000
Rương Bảo Thạch Cấp 4 4
Nạp Đơn 900 Huyền Ngọc Hộp Chọn Thần Khí Hiếm 5 2
Xu 1000000
Rương Chọn 5 Mảnh Thần Khí Địa Ngần 15
Rương Bảo Thạch Cấp 5 2
Nạp Đơn 1200 Huyền Ngọc Hộp Chọn 40 Mảnh Linh Tướng Hoang Cổ 2 2
Mảnh Thần Khí Hiếm Ngẫu Nhiên 50
Trứng Linh Thú SSR 1
Mảnh Niết 40
Nạp Đơn 1500 Huyền Ngọc Rương Chọn 5 Mảnh Thần Khí Hoang Cổ I 8 2
Hộp Chọn 40 Mảnh Linh Tướng Hoang Cổ 3
Trứng Linh Thú SSR 2
Rương Bảo Thạch Cấp 5 3
Nạp Đơn 3000 Huyền Ngọc Mảnh Niết 100 2
Trứng Linh Thú SSR 3
Hộp Chọn 10 Mảnh Linh Tướng Thiên Cực 2
Rương Bộ Trang Bị-Vàng 5
Nạp Đơn 4200 Huyền Ngọc Rương Chọn Linh Thú SSR 1 2
Rương Chọn Bảo Thạch Lv.5 1
Hộp Chọn 10 Mảnh Linh Tướng Thiên Cực 4
Rương Chọn 5 Mảnh Thần Khí Hoang Cổ I 8
Nạp Đơn 6000 Huyền Ngọc Rương Chọn Linh Thú SSR 2 2
Rương Chọn Bảo Thạch Lv.5 2
Rương Chọn 5 Mảnh Linh Tướng Hoang Cổ I 50
Xu 2000000

VII. Quà Ưu Đãi Hạn Giờ

- Sự kiện diễn ra trong vòng 7 ngày, từ 0h00 ngày 19/05/2023 đến 23:59:59 ngày 25/05/2023.
- Trong thời gian diễn ra sự kiện, tại tiệm Quà có bản các gói quà với giá ưu đãi, Chủ Nhân đừng bỏ lỡ nhé.
- Kết thúc sự kiện, tiệm Quà ưu đãi sẽ biến mất.

Giá Tên Quà Lượt mua Vật phẩm 1 Số lượng Vật phẩm 2 Số lượng Vật phẩm 3 Số lượng Vật phẩm 4 Số lượng Khuyến mãi
Miễn Phí Quà Ưu Đãi-Miễn Phí 1 Linh Thạch 100 Tu Du Chú 1 Vé Thập Linh 5 Xu 10000  
188 Huyền Ngọc Quà Ưu Đãi-Hoàn Trả 1 Huyền Ngọc 188 Linh Thạch 188 Vé Thập Linh 8 Xu 18888 -70%
680 Huyền Ngọc Quà Ưu Đãi-Thể Lực 1 Tu Du Chú 5 Vé Thập Linh 20 Bánh Phục Linh 3     -50%
980 Huyền Ngọc Quà Ưu Đãi-Khuynh 1 Linh Thạch 888 Linh Uẩn 888 Xu 888888 Vé Thập Linh 8 -50%
1280 Huyền Ngọc Quà Ưu Đãi-Khải Linh 3 Khải Linh Châu 10 Linh Thạch 500         -50%
1980 Huyền Ngọc Quà Ưu Đãi-Đột Phá 1 Rương Bảo Thạch Cấp 4 3 Tu Du Chú 20 Ấn Đạm Hóa 20 Xu 600k -40%
1980 Huyền Ngọc Quà Ưu Đãi-Hiếm 2 Thổ Nhưỡng Khí Tức 300 Phong Thực Khí Tức 300 Nhật Diệu Khí Tức 300 Tinh Thông Khí Tức 300 -55%
3280 Huyền Ngọc Quà Ưu Đãi-Quà Tặng 1 Thoại Bản 50 Bách Linh Châu 1 Vân Mộng Quả 3000     -60%
3280 Huyền Ngọc Quà Ưu Đãi-Thu thập 3 Rương Chọn Linh Thú SSR 1             -35%
6480 Huyền Ngọc Quà Ưu Đãi-Chích Viêm 1 Mặt Trời Rực Rỡ 1 Mảnh Nghệ 20 Mảnh Xạ Nhật 20 Viêm Chước Khí Tức 100 -70%
6480 Huyền Ngọc Quà Ưu Đãi-Trấn Linh 3 Trấn Linh Châu 50             -45%

Sự kiện HOT, nắm chắc thời cơ để đạt được vị trí mình mong muốn trong Tam Giới ngay nào Chủ Nhân ơi!

Chúc Chủ nhân có những giây phút thư giãn, vui vẻ cùng Ảo Linh Sư!

------Phù Bảo kính bút----

Trang chủ Fanpage Group Youtube Tiktok Hỗ trợ