Trở về

Chuỗi Sự Kiện Tuần 5

05-05-2023

Chủ Nhân thân mến!

Chuỗi sự kiện tuần mới đã chính thức cập bến Ảo Linh Sư từ ngày hôm nay rồi đấy. Liệu có Linh Tướng mới nào xuất hiện trong tuần này?! Hãy cùng Phù Bảo xem hết nội dung Chuỗi Sự Kiện tuần 5 và đừng bỏ lỡ bất kỳ hạng mục nào Chủ Nhân nhé! 

Nạp tại https://pay.gosu.vn/ - Ưu đãi hơn 20% so với khi nạp qua Google Play và App Store.

 

A. Tổng Quan Sự Kiện

1. Bảo Điển Kỳ 2

2. Thanh Dương Cổ Hội

3. Triệu Hồi Hạn Giờ

4. Nạp Liên Tục

5. Tích Lũy Nạp

6. Nạp Đơn

 

B. Nội Dung Chi Tiết

I. Bảo Điển Kỳ 2

1. Quy Tắc

Sau 1 ngày kể từ lúc Bảo Điển Kỳ 1 kết thúc, Bảo Điển Kỳ 2 tự động xuất hiện.    
- Bảo Điển Kỳ 2 diễn ra trong 30 ngày, từ ngày 32 mở máy chủ đến ngày 61 mở máy chủ.    
- Hoàn thành nhiệm vụ để nhận EXP Bảo Điển, nâng cấp Bảo Điển đạt mốc để nhận thưởng.    
- Bảo Điển có tối đa 60 cấp độ, mỗi cấp độ đều có quà thưởng tương ứng.    
- Bảo điển có 2 loại:    
  + Bảo điển thường (miễn phí): Hoàn thành nhiệm vụ, nâng cấp bảo điển nhận quà.    
  + Bảo điển cao cấp (trả phí): Mua gói bảo điển cao cấp, hoàn thành nhiệm vụ, nâng cấp bảo điển và nhận nhiều quà hiếm hơn.    

2. Phần thưởng

Bảo điển đạt cấp độ nào nhận phần thưởng cấp độ đó

    Thưởng Miễn Phí
Cấp Tăng cấp EXP   Số lượng
1 20 Bình Tiểu Tranh 100
2 20 Linh Thạch 50
3 20    
4 20 Khải Linh Châu 1
5 20 Xu Bảo Điển 100
6 20 Bình Tiểu Tranh 400
7 30    
8 30 Đồng 10000
9 30 Khải Linh Châu 2
10 30 Tín Vật Lưu Huỳnh 20
11 40 Bình Tiểu Tranh 1000
12 40 Linh Thạch 50
13 40    
14 40 Khải Linh Châu 2
15 40 Xu Bảo Điển 100
16 40 Rương Nghĩa Quân-Cao 5
17 40 Linh Thạch 50
18 40    
19 40 Khải Linh Châu 2
20 40 Tín Vật Dao Cơ 30
21 50 Bình Tiểu Tranh 2000
22 50    
23 50 Tu Du Chú 1
24 50 Khải Linh Châu 2
25 50 Xu Bảo Điển 100
26 50 Dã Diệm Châu 50
27 50 Linh Thạch 50
28 50    
29 50 Khải Linh Châu 2
30 50 Tín Vật Dao Cơ 35
31 50 Vân Mộng Quả 200
32 50 Linh Thạch 50
33 50    
34 50 Khải Linh Châu 2
35 50 Xu Bảo Điển 100
36 50 Bách Luyện Thạch 6
37 50 Linh Thạch 200
38 50    
39 50 Khải Linh Châu 2
40 50 Tín Vật Dao Cơ 40
41 50 Bình Tiểu Tranh 3000
42 50 Bình Tiểu Tranh 3000
43 50    
44 50 Bình Tiểu Tranh 3000
45 50 Bình Tiểu Tranh 3000
46 50 Bình Tiểu Tranh 3000
47 50 Bình Tiểu Tranh 3000
48 50    
49 50 Bình Tiểu Tranh 3000
50 50 Linh Thạch 100
51 50 Tu Du Chú 1
52 50 Bình Tiểu Tranh 5000
53 50    
54 50 Bình Tiểu Tranh 5000
55 50 Tu Du Chú 2
56 50 Bình Tiểu Tranh 5000
57 50 Tu Du Chú 3
58 50 Bình Tiểu Tranh 5000
59 50 Bình Tiểu Tranh 5000
60 50 Linh Thạch 500

 

Thưởng Trả Phí
  Số lượng   Số lượng
Bách Linh Châu 1 Vé Thập Linh 1
Linh Thạch 100    
Đồng 10000 Linh Thạch 100
Khải Linh Châu 3    
Xu Bảo Điển 250    
Bình Tiểu Tranh 3000 Linh Thạch 100
Linh Thạch 100    
Đồng 20000 Linh Thạch 100
Khải Linh Châu 3    
Đom Đóm Tinh Linh 1    
Tu Du Chú 1 Linh Thạch 100
Linh Thạch 100    
Đồng 30000 Linh Thạch 100
Khải Linh Châu 3    
Xu Bảo Điển 250    
Rương Nghĩa Quân-Hiếm 5    
Linh Thạch 100    
Đồng 40000 Linh Thạch 100
Bách Linh Châu 1    
Tín Vật Tang Hà 20 Linh Thạch 100
Tu Du Chú 1 Linh Thạch 100
Linh Thạch 200    
Dã Diệm Châu 100 Linh Thạch 100
Khải Linh Châu 5    
Xu Bảo Điển 250    
Dã Diệm Châu 100 Linh Thạch 100
Linh Thạch 100    
Đồng 50000 Linh Thạch 100
Khải Linh Châu 5    
Tín Vật Tang Hà 30 Linh Thạch 200
Vân Mộng Quả 500 Linh Thạch 100
Linh Thạch 100    
Vé Thập Linh 20 Linh Thạch 100
Khải Linh Châu 5    
Xu Bảo Điển 250    
Bách Luyện Thạch 20    
Linh Thạch 100    
Đá Bạo Thương Lv.4 1    
Khải Linh Châu 5    
Tín Vật Tang Hà 40 Linh Thạch 200
Tu Du Chú 1 Vân Mộng Quả 300
Vé Thập Linh 3 Bảo Thạch Lv.3 2
Đồng 10000 Vân Mộng Quả 300
Tu Du Chú 1 Hộp Chọn Mảnh Linh Tướng Thiên Cực (Nhỏ) 20
Vé Thập Linh 3 Vân Mộng Quả 300
Đồng 10000 Mảnh Thần Khí Hiếm Ngẫu Nhiên 20
Tu Du Chú 1 Vân Mộng Quả 300
Vé Thập Linh 3 Hộp Chọn Mảnh Linh Tướng Thiên Cực (Nhỏ) 4
Đồng 10000 Vân Mộng Quả 300
Xu Bảo Điển 500    
Tu Du Chú 1 Vân Mộng Quả 300
Vé Thập Linh 3 Rương Trang Bị Ngẫu Nhiên (Vàng) 1
Đồng 10000 Vân Mộng Quả 300
Tu Du Chú 1 Rương Bộ Trang Bị (Vàng) 2
Vé Thập Linh 3 Vân Mộng Quả 300
Đồng 10000 Bảo Thạch Lv.5 1
Tu Du Chú 1 Vân Mộng Quả 300
Vé Thập Linh 3 Trứng Linh Thú SSR 1
Đồng 10000 Vân Mộng Quả 300
Tín Vật Huyền Chân 80 Xu Bảo Điển 500

 

Tiệm Bảo Điển:    
- Dùng "Xu Bảo Điển" để đổi các vật phẩm có tại tiệm.    
- Xu Bảo Điển thu thập tại phần thưởng bảo điển.    
- Đổi các linh tướng đã sở hữu sẽ nhận được 40 Mảnh Linh Tướng đó, dùng để tăng sao.

Vật phẩm Số lượng Xu bảo điển cần
Vé Thập Linh 10 100
Khải Linh Châu 3 600
Linh Tướng Tranh 1 1000
Linh Tướng Nghệ 1 2000
Linh Tướng Tang Hà 1 2000
Linh Tướng Vô Tương 1 2400

   

II. Thanh Dương Cổ Hội

1. Quy Tắc

Sự kiện diễn ra trong 7 ngày, từ ngày 29 mở máy chủ đến ngày 36 mở máy chủ

- Sự kiện có 3 võ đài tương ứng với 3 linh tướng để người chơi tham gia chiến đấu.
- Dùng "Thanh Dương Lệnh" để tham gia kiêu chiến các boss có trong võ đài có tại sự kiện
- Thanh Dương Lệnh có thể nhận tại quà đăng nhập mỗi ngày, hoặc mua tại tiệm bằng Huyền Ngọc
-  Kiêu chiến boss đạt tầng chỉ định để nhận phần thưởng
- Có BXH điểm sát thương để phát thưởng cho người chơi
Lưu ý: Người chơi cần sở hữu tướng tại võ đài mới có thể tham gia khiêu chiến. 
- Ví dụ: với võ đài Ma La, cần sở hữu Ma La mới có thể vào khiêu chiến

2. Phần Thưởng

2.1. Quà đăng nhập mỗi ngày

Ngày Quà Số lượng
1 Thanh Dương Lệnh 1
2 Thanh Dương Lệnh 1
3 Thanh Dương Lệnh 1
4 Thanh Dương Lệnh 1
5 Thanh Dương Lệnh 1
6 Thanh Dương Lệnh 1
7 Thanh Dương Lệnh 1

 

2.2. Các phần quà giá trị khác

 - Mảnh linh tướng Hoang Cổ, Thiên Cực
 - Nhiều nguyên liệu tăng trưởng linh tướng.
 - Đạt TOP tại BXH sát thương nhận nhiều Mảnh Linh Tướng và Linh Thạch
Lưu ý: Người chơi cần sở hữu tướng tại võ đài mới có thể tham gia khiêu chiến. 
 - Ví dụ: với võ đài Ma La, cần sở hữu Ma La mới có thể vào khiêu chiến

 

III. Triệu Hồi Hạn Giờ - Phụng Linh Hàm Kim - Linh Tướng Niết Xuất Hiện

1. Quy Tắc

Sự kiện diễn ra trong 7 ngày, bắt đầu từ 05h00 ngày 05/05/2023 đến 23h59 ngày 11/05/2023.    
- Tại giao diện sự kiện, người chơi dùng Huyền Ngọc hoặc Trấn Linh Châu để triệu hồi sẽ có "CƠ HỘI LỚN" nhận Linh Tướng NIẾT và Thần Khí XÍCH TINH (phẩm Hoang Cổ)    
- Có thể mua Trấn Linh Châu khuyến mãi 10% tại Quà Trợ Lực trong mục Trợ Lực Triệu Hồi.    
- Ngoài ra, người chơi có thể làm nhiệm vụ tại Trợ Lực Triệu Hồi để nhận Trấn Linh Châu mỗi ngày và rất nhiều mảnh Niết.    
- Sự kiện áp dụng cho toàn bộ máy chủ    

2. Phần thưởng

2.1. Vòng quay Linh Tướng

 

2.2. Vòng quay Thần Khí

2.3. Nhiệm vụ trợ lực

2.4. Thông tin linh tướng Niết

Tên Linh Tướng Phẩm Chất Nguyên Tố Vai Trò Mô Tả Kỹ Năng
Thủ Thành Đấu Tướng
Niết Hoang Cổ (Đỏ) Hỏa Pháp Sư - Phạm vi tấn công tầm trung
- Kỹ năng nộ (nhỏ) gây sát thương diện rộng xung quanh bản thân, tăng đến cấp 3 có thể giảm 88% tiêu hao nộ khí, dùng kỹ năng liên tục.
- Kỹ năng nộ (lớn) dồn sát thương lớn vào mục tiêu ở phạm vi chỉ định.
- Có khả năng gây Bỏng, tạo sát thương duy trì và hiệu ứng liên tục trong chiến đấu.
- Đòn đánh thường tấn công vào hàng trước mục tiêu.
- Kỹ năng nộ gây sát thương lớn lên toàn bộ mục tiêu.
- Có khả năng hồi sinh, lập tức gây 1 lần sát thương lên toàn mục tiêu khi hồi sinh.

Khái quát sức mạnh:         
  + Thủ Thành: Linh tướng gây Sát thương diện rộng, thiêu đốt mục tiêu liên tục, có khả năng dồn sát thương lớn vào một phạm vi nhỏ trong thời gian ngắn. Có kỹ năng giúp giảm tiêu hao nộ khí, tăng mạnh khả năng nộ liên tục trong chiến đấu.        
  + Đấu Tướng: Tướng gây sát thương lớn diện rộng, tiêu diệt nhanh hàng trước địch. Có khả năng "Hồi Sinh" khắc chế các linh tướng dồn sát thương vào bản thân, khi hồi sinh còn gây thêm sát thương cho toàn bộ mục tiêu.        

 

IV. Nạp Liên Tục

1. Quy Tắc

- Sự kiện tồn tại vĩnh viễn, mỗi ngày người chơi nạp gói bất kỳ sẽ được nhận quà 1 lần. Sự kiện có 7 ngày tương ứng với 7 phần quà.        
- Chủ Nhân nạp bất kỳ gói nạp nào đều có thể nhận quà mỗi ngày.        
- Lưu ý: Nạp và nhận toàn bộ quà của tuần trước mới có thể tham gia vào sự kiện tuần này.        

2. Phần Thưởng Kỳ 4

Ngày Vật phẩm thưởng Số lượng
1 Mảnh Cổ Chi Ngọc 5
Xu 3000
2 Mảnh Cổ Chi Ngọc 5
Vân mộng quả 500
3 Hộp chọn mảnh linh tướng cam 2
Vé thập linh 5
4 Mảnh Cổ Chi Ngọc 5
Xu 4000
5 Mảnh Cổ Chi Ngọc 10
Xu 5000
6 Mảnh Cổ Chi Ngọc 10
Tu du chú 1
7 Mảnh Cổ Chi Ngọc 20
Hộp chọn mảnh linh tướng cam 3
Ấn đạm hóa 10

 

V. Tích Lũy Nạp

1. Quy tắc

Sự kiện diễn ra trong vòng 7 ngày, từ 0h00 ngày 05/05/2023 đến 23h59 ngày 11/05/2023.
- Chủ Nhân tích lũy nạp số tiền đạt mốc để nhận thưởng.
- Phần thưởng có thể nhận cộng dồn, đạt mốc cao có thể nhận toàn bộ phần thưởng mốc thấp.

2. Phần thưởng

Số tiền nạp (VND) Tên vật phẩm Số lượng
50000 Bánh Phục Linh 2
Khải Linh Châu 10
Rương Mảnh Linh Tướng Thiên Cực 5
Ấn Linh Toái 12
200000 Hộp Chọn Mảnh Linh Tướng Thiên Cực 3
Rương Mảnh Thần Khí Thiên Cực 30
Bánh Phục Linh 3
Ấn Đạm Hóa 10
1000000 Mảnh Thần Khí Xích Tinh 30
Hộp Chọn Mảnh Linh Tướng Hoang Cổ 1
Bánh Phục Linh 5
Đá Linh Thất Lạc 20
5000000 Mảnh Thần Khí Xích Tinh 50
Rương Mảnh Thần Khí Hiếm 40
Hộp Chọn Mảnh Linh Tướng Hoang Cổ 2
Trứng Linh Thú SSR 1
10000000 Mảnh Quy Mộc 80
Linh Uẩn 2000
Hộp Chọn Mảnh Linh Tướng Hoang Cổ 3
Ấn Đạm Hóa 20
20000000 Hộp Chọn Mảnh Linh Tướng Hoang Cổ 4
Mảnh Quy Mộc 80
Hộp Thần Khí U Cốc - Tùy Chọn 20
Hồi Linh Đan 6
50000000 Hộp Chọn Mảnh Linh Tướng Hoang Cổ 5
Mảnh Niết 80
Hộp Thần Khí U Cốc - Tùy Chọn 30
Xu 300000
100000000 Hộp Chọn Mảnh Linh Tướng Hoang Cổ 6
Rương chọn bảo thạch lv 5 2
Hộp Thần Khí U Cốc - Tùy Chọn 50
Mảnh Niết 100

 

VI. Nạp Đơn

1. Quy Tắc

Sự kiện diễn ra trong vòng 7 ngày, từ 0h00 ngày 05/05/2023 đến 23h59 ngày 11/05/2023.
- Chủ Nhân cần nạp đúng gói chỉ định mới có thể nhận quà.
- Mỗi ngày có giới hạn lượt nhận quà, 0h00 ngày mới sẽ cài lại lượt nhận.

2. Phần thưởng

Gói nạp Thưởng Số lượng Số lần nhận quà trong ngày
Nạp Đơn 60 Huyền Ngọc Khải Linh Châu 3 4
Bánh Phục Linh (Nhỏ) 2
Rương Mảnh Linh Tướng Thiên Cực 10
Ấn Linh Toái 2
Nạp Đơn 180 Huyền Ngọc Hộp Chọn Mảnh Linh Tướng Thiên Cực 3 4
Tu du chú 1
Trấn Linh Châu 3
Bánh Phục Linh 2
Nạp Đơn 300 Huyền Ngọc Hộp Chọn Mảnh Linh Tướng Thiên Cực 5 4
Bánh Phục Linh 3
Ấn Đạm Hóa 5
Trấn Linh Châu 5
Nạp Đơn 600 Huyền Ngọc Hộp Chọn Mảnh Linh Tướng Thiên Cực 8 4
Rương Mảnh Thần Khí Thiên Cực 30
Ấn Đạm Hóa 10
Trấn Linh Châu 7
Nạp Đơn 900 Huyền Ngọc Mảnh Thần Khí Lệnh Phách 40 2
Rương Nguyên Liệu Đột Phá 1
Hộp Chọn Mảnh Linh Tướng Thiên Cực 10
Trấn Linh Châu 10
Nạp Đơn 1200 Huyền Ngọc Mảnh Ma La 40 2
Hộp Chọn Mảnh Linh Tướng Hoang Cổ 1
Trấn Linh Châu 15
Tu du chú 2
Nạp Đơn 1500 Huyền Ngọc Hộp Chọn Mảnh Linh Tướng Hoang Cổ 2 2
Mảnh Thần Khí Liệt Khuyết 40
Rương Nguyên Liệu Đột Phá 1
Trấn Linh Châu 20
Nạp Đơn 3000 Huyền Ngọc Mảnh Ma La 80 2
Trứng Linh Thú SSR 1
Trấn Linh Châu 25
Rương Chọn Trang Bị Vàng 5
Nạp Đơn 4200 Huyền Ngọc Hộp Chọn Mảnh Thần Khí Cam (20 mảnh) 3 2
Trấn Linh Châu 30
Rương Bảo Thạch Cấp 4 1
Hộp Chọn Mảnh Linh Tướng Hoang Cổ 3
Nạp Đơn 6000 Huyền Ngọc Hộp Chọn Mảnh Linh Tướng Hoang Cổ 5 2
Rương Bảo Thạch Cấp 5 1
Hộp Thần Khí U Cốc - Tùy Chọn 20
Trấn Linh Châu 40

 

Sự kiện HOT, nắm chắc thời cơ để đạt được vị trí mình mong muốn trong Tam Giới ngay nào Chủ Nhân ơi!

Chúc Chủ Nhân có những giây phút thư giãn, vui vẻ cùng Ảo Linh Sư!

------Phù Bảo kính bút----

 
Trang chủ Fanpage Group Youtube Tiktok Hỗ trợ